Általános szerződési feltételek- eCégbázis

 

 

ÁSZF eCégbázis

Az eCégbázis általános szerződési feltételei

 

Kérjük, csak akkor vegyék igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az általános szerződési feltételekben foglaltakkal egyetértenek, és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik. Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, és nem minősül magatartási kódexnek.

 

Szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve:

Szolgáltató székhelye:

Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt levelezési címe:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (Cégbíróság):

Telefonszámai:

A szerződés nyelve: magyar

 

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvényre, a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. törvényre, és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.évi V. törvényre.

1.2. Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden természetes személyre, illetve minden jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, aki az eCégbázis rendszerén keresztül igénybe veszi szolgáltatásainkat.

1.3. Az eCégbázis rendszere a Sema Assistance Kft. kizárólagos szellemi terméke, ezért a szerzői jogról szóló 1999.évi LXXVI. törvény 16. szakasza alapján a szerzőnek (a készítőknek) van kizárólagos joga a mű (a program) egészének vagy részének felhasználására vagy felhasználásának engedélyezésére.

 

Adatkezelési szabályzat

1.4. Az adatkezelési szabályzatunk illetve adat nyilvántartási számunk az eCégbázis online oldalán megtalálható.

 

Igénybe vehető szolgáltatások köre

1.6. Az oldalunk elsődleges célja, hogy segítsen az ügyfeleknek az online cégügyintézésben, ami azt jelenti, hogy online megrendelik a szolgáltatást, feltöltik a szükséges adatokat, csatolják az elengedhetetlen szerződéseket, dokumentumokat, és átutalják a megfelelő értékét ellenszolgáltatásként. A szolgáltatások meghirdetett díja tartalmazzák az áfát.

1.7. A Szolgáltató a honlapon részletesen feltünteti a megrendelhető szolgáltatásokat, és lehetőségeket. Amennyiben nem elegendő az ügyfél számára a honlapon elérhető információ, úgy lehetősége van arra, hogy személyesen, e-mailen vagy telefonon keresztül vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltató munkatársaival, ügyfélfogadási időben.

1.8. Amennyiben akció kerül meghirdetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja ügyfeleit arról, hogy mi az akció időtartama.

 

Rendelés menete

1.9.  A Felhasználónak be kell regisztrálnia ahhoz, hogy a lehetséges szolgáltatásokat igénybe tudja venni. Az oldal csak olyan információkat kér el, amelyekre feltétlenül szükség van a sikeres ügymenet lebonyolításához. Szolgáltató tiszteletben tartja és egyetért az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény céljában lefektetettekkel.

1.10. Ha a bevitt adatokban hiba van, a Felhasználó jogosult és köteles tudomására jutását követően kijavítani. A köztudomású hibákat a Szolgáltató köteles kijavítani.

1.11. Fizetés kizárólag interneten keresztül banki átutalással lehetséges. Az ügyfélnek e-mailen keresztül kell megküldenie Szolgáltatónak a banki átutalásról szóló bizonylatot. Ennek hiányában nem tudunk időpontot biztosítani neki az ügyvéd partnerünkhöz.

1.12. Szolgáltató köteles a Felhasználónak visszaigazolást küldeni a sikeres regisztrációt követően. Amennyiben az ügyfél minden adatot megadott, és minden szükséges anyagot feltöltött az oldalra, tájékoztató e-mailt küld Szolgáltató arról, hogy van-e hiányossága, és ha nincs, milyen bankszámlaszámra kell teljesítenie utalást.

Ha 48 órán belül nem érkezik a Felhasználóhoz visszaigazolás, illetve tájékoztató e-mail, akkor az ajánlati kötöttség, és a szerződéskötési kötelezettség megszűnik.

1.13. A megrendelések feldolgozása folyamatosan, beérkezési sorrendben történik.

1.14.  Általános teljesítési idő a visszaigazoló e-mailtől számított két hét. Ennyi idő alatt kell eljutnia ügyfélnek az ügyvédhez szerződéskötésre.

 

Elállás joga

1.15. A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt szolgáltatás hozzájutásától számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Az elállás joga azonban csak a hivatkozott Kormányrendelet 4. szakaszában foglaltak szerint illeti meg, és csak akkor, ha az 5. szakaszban foglalt feltételek nem teljesülnek.

 

Garancia, jótállás

1.16. Szolgáltatásainkra 12 hónap garanciát vállalunk.

 

Panaszkezelés

1.17. Szolgáltató köteles székhelyéről tájékoztatni Felhasználót, és az adott tevékenységének, módszereinek sajátosságairól és a panaszkezelés pontos módjáról. Panaszokat csak e-mailen és telefonon fogadunk, a zökkenőmentes ügyintézés érdekében személyesen nincs módunkban a problémák feloldására.

Az eCégbázis Felhasználási Szabályzata pontosan tartalmazza, hogy hogyan kell a rendszert alkalmazni, Szolgáltató teljes körű tájékoztatást ad a használatról.

 

Vegyes rendelkezések

1.18. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a II. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

Budapest, 2014. január 1.

eCégbázis © 2012-2013 - Minden jog fenntartva - Whole World Consulting Kft. Budapest