Betéti társaság alapítás - BT alapítása

BT alapítás olcsón és BT alapítása onlineBetéti társaság alapításakor (BT alapítás) a társaság tagjai, üzletszerű, közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget. Legalább egy tag (beltag) felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és egyetemleges (több beltag is lehet), tehát saját vagyonával is felel. A másik tag (kültag)  csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért nem felel. A kültag azonban az üzletvezetésre általában nem jogosult. Tehát Bt. alapításához legalább két tag szükséges. Tag belföldi és külföldi természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság egyaránt lehet. Fontos megjegyeznünk, hogy természetes személy egyidejűleg csak egy gazdasági társaságban lehet korlátlanul felelős tag. Tehát beltag (magánszemély) nem lehet más gazdasági társaságban beltag/korlátlanul felelős tag. Továbbá kiskorú, illetve Kkt.,Bt. nem lehet korlátlanul felelős tag.

Bt. alapításához társasági szerződés szükséges. Az alapításhoz valamennyi tag vagyoni hozzájárulása szükséges. A vagyoni hozzájárulás állhat pénzbeli hozzájárulásból, illetve nem pénzbeli hozzájárulásból (apport). A Bt. a cégjegyzékbe való bejegyzésével, a bejegyzés napján jön létre. Cégbejegyzés előtt is működhet előtársaságként. Ehhez a társasági szerződés ellenjegyzése vagy közokiratba foglalása szükséges. Előtársaságként azonban csak korlátozott jogokkal rendelkezhet, nem folytathat hatósági engedélyhez kötött tevékenységet.

A Bt-nél nincs minimális alapító tőke meghatározva. A tagok vagyoni betétje állhat pénzbeli hozzájárulásból, illetve apportból (nem pénzbeli hozzájárulás). Csak apporttal is lehet Bt-t alapítani.

A BT alapítása olcsóbb, mint a KFT alapítása.

Egyébként a Betéti Társaságra a közkereseti társaságra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

olcsó BT alapítása online

 

BT alapítás - Gyakori kérdések

Mennyibe kerül a Bt. alapítás?
Munkadíj: 40.000 Ft+Áfa (a tulajdoni lap lekérését is tartalmazza)
BT alapítás Illetéke: 25000 Ft
JÜB költség: 1670 Ft/fő+Áfa
 

Milyen okiratok, dokumentumok szükségesek BT alapítás esetén?
Okiratok: személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya. (Tag lehet más cég is. Ebben az esetben hiteles cégkivonat, cégjegyzésre jogosult hiteles cégaláírási nyilatkozata)

Dokumentumok a BT alapítás esetén: székhelyigazolás, esetleges fióktelep-, ill. telephelyigazolás.
 

A tagok gyűlésének tevékenységében a BT alapítskor bejegyzett kültag is részt vehet?
Igen. A Betéti Társaság kültagja is ugyanúgy részt vehet.

Jogosult- e a kültag a társaság képviseletére, cégjegyzésre?
Főszabály szerint nem. Azonban a társaság képviseletére meghatalmazást a szervezeti képviselő és a tagok gyűlése is adhat a kültagnak. Illetve ha csak egyetlen olyan tag marad a társaságban, aki az üzletvezetést, valamint a képviseletet elláthatja, akkor ő erre jogosult lesz.

A BT alapítás társasági szerződését az összes tagnak alá kell írnia?
Igen a BT alapítása alkalmával, de közokiratba vagy teljes beizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás esetén képviselő is aláírhat.
 

Mit kell tartalmazzon a társasági szerződés?
-Cégnév
-Székhely, esetleges telephely, fióktelep (BT alapítása hova legyen jegyezve)
-Tagok megnevezése (természetes személy esetén a természetes személyazonosító adatokat és a lakcímet, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén a cégnevet, székhelyet, valamint a cégjegyzékszámot /nyilvántartási számot)
-Főtevékenységét (TEÁOR szerint), és valamennyi egyéb tevékenységét
-Jegyzett tőke és a tagok egyes vagyoni hozzájárulásai, valamint a jegyzett tőke rendelkezésre bocsátásának módját és idejét
-Betéti Társaság képviselete, és a cégjegyzés módja, jogosultjai
-Vezető tisztségviselőket és adataikat
-A gazdasági társaság működésének időtartamát, ha határozott időre szól
 

Hogyan válasszunk megfelelő cégnevet a BT alapítás pillanatában?
A cégnév vezérszóból, profilból és cégformából áll. Pl.: Bauer Kereskedelmi és Forgalmazó Betéti Társaság. Ebben az esetben vezérszó-Bauer, profil-Kereskedelmi és Forgalmazó, cégforma a Betéti társaság. A rövidített cégnévnél a profilt el lehet hagyni, valamint a cégformát rövidíteni lehet (pl. Bauer Bt.). A cégnyilvántartásban szereplő cégek nevétől lényegesen eltérő cégnevet lehet csak választani. A BT alapítása esetén már jó ha előre tudjuk a cégnevet ne az eljáró ügyvéd előtttalálgassunk, és a BT alapítás akkor zökkenőmentesen tud lezajlani
 

Miért szükséges a székhely igazolása a BT alapítás időpontjában?
A székhely címére küldik ki az egyes leveleket, küldeményeket. A székhely határozza meg, hogy a cég ügyeiben mely hivatalok, cégbíróságok járhatnak el. A cég a székhely szerinti közterhekhez köteles hozzájárulni. BT alapítása már valamilyen székhelyre kell legyen jegyezve.
 

Miképpen lehet a székhely meglétét igazolni a BT alapításakor?
A székhelyhasználati- hozzájárulás útján, ugyanis a székhely használatához a tulajdonos hozzájárulása is szükséges. Akkor is szükséges, ha a tulajdonos a cég tagja, mert a cég tagja nem azonosítható a céggel. Ha a székhely a cég kizárólagos tulajdonában van, akkor hiteles tulajdoni lap benyújtása szükséges.
 

Mi van ha tulajdonos nem ad hozzájárulást a székhelyhez vagy a cégnek egyéb okból nincs székhelye?
Ebben az esetben székhelyszolgáltatásunkat tudja igénybe venni, amire lehetőséget kínálunk fel a BT alapítás elektronikus kitöltésekor. Ilyenkor mi biztosítjuk a székhelyet a cég számára.

olcsó BT alapítása online

 

Beltag és kültag bárki lehet?
Bármely természetes személy (magánszemély), aki betöltötte a 18. életévét. Nem szükséges, hogy a cég tagja legyen. Külföldi magánszemély is lehet, de ez esetben kötelező kézbesítési megbízottat kijelölni.
 

Milyen feladatai vannak az ügyvezetőnek?
Az ügyvezető képviseli a céget harmadik személyekkel, hatóságokkal szemben, jegyzi a céget, különböző szerződéseket, jogügyleteket köthet a cég nevében. Ténylegesen irányítja a cég ügyeit.
 

Mit jelent a cégjegyzés?
A cégjegyzési jog a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében való aláírásra való jogosultság. Csak a szervezeti képviselettel rendelkező személy jogosult erre (vezető tisztségviselő, cégvezető). Több ügyvezető esetén mindegyik önállóan gyakorolhatja ezen jogát. Együttes cégjegyzés esetében több cégjegyzési joggal rendelkező személy aláírására van szükség. A cégjegyzési jogosultság terjedelmét a társasági szerződésben lehet meghatározni. Cégjegyzési jog hiánya a BT alapítás után a nyilatkozat érvénytelenségét vonja maga után.
 

Honnan fogok róla tudomást szerezni, hogy a cégbejegyzés megtörtént?
Az ellenjegyző ügyvéd, vagy titkár értesíti Önt a BT alapítása után a cégbejegyzés megtörténtéről telefonon vagy e-mail-ben, vagy az eCégbázis rendszerén keresztül.
 

BT alapítása után mikor kezdheti meg a társaság a működését?
A cégbejegyzést követően a BT alapítása után elkezdheti üzleti és egyéb tevékenységét. Ekkor tehát a társasági szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően teljes jogkörében végezheti tevékenységét. Cégbejegyzést megelőzően viszont a Betéti Társaság csak előtársaságként működhet.
 

Mi az az előtársaság BT alapítása esetén?
A gazdasági társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének vagy közokiratba foglalásának napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságaként működhet. A BT alapítása után a gazdasági társaság a cégbejegyzésig csak korlátozott jogosultságokkal rendelkezik. Hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem folytathat.

 

BT alapítás hírek

 

Speciális cégmódosítás: átalakulás non-profit jellegre, közhasznúság felvétele

Ha valaki nem nyereségre törekvő, üzleti vállalkozást szeretne folytatni, hanem tevékenységét non-profit módon végezné, két lehetőséggel bír.

RészletekÖsszes hír

Jegyzett tőke változása, azaz jegyzett tőke emelése, jegyzett tőke csökkentése

Az alapító/létesítő okirat változásának egyik esete az, amikor a jegyzett tőke összegét változtatjuk meg. Ezt is be kell jelenteni a cégbíróságnak.

RészletekÖsszes hír

Jogviszonyok változása, új jogi kikötések pl. osztalékelőleg lehetősége - cégmódosítás

Ezek a változások a fentieknél a társaság szempontjából komolyabb relevanciával bíró változások. A tagok egymás közti viszonyát, egymással szemben fennálló jogain illetve kötelezettségein módosíthat.

RészletekÖsszes hír

Egyéb adatváltozás is cégmódosítás: lakcím változás stb. - cégmódosítás

Egyéb adataink is lehetnek cégmódosítás tárgyai. 

RészletekÖsszes hír

Cégnév változás - cégmódosítás

A cégalapítással kapcsolatos előírások vonatkoznak a cég nevének megváltoztatására is. Ez generálklauzula, azaz általános szabály.

RészletekÖsszes hír
eCégbázis © 2012-2013 - Minden jog fenntartva - Whole World Consulting Kft. Budapest

 


BT alapítás vagyis Betéti Társaság alapítása akár székhely szerződéssel, hogy a BT alapítása könnyebb folyamat legyen az eCégbázis a BT alapítása esetén székhelyet is tud szolgáltatni. BT alapítása kizárólag a teljes eljárási és cégkezelési tudás birtokában ajánlott, mert a BT alapítás bár egy könnyebb folyamat és olcsóbb, de ott teljes vagyoni felelősség van. Gondoljuk át ezért biztosan a BT alapítása a megfelelő cégeljárás amire szükségünk lehet.