Kötelező cégmódosítás 2014

 

 

Kötelező cégmódosítás, kötelező törzstőke emelés

 

 

Kötelező cégmódosítás részletei

 

1. Határidők

2014. március 15-én hatályba lépő Új Polgári Törvénykönyv szerint a Kft-nek 3 millió Ft-os törzstőkével kell rendelkeznie, a korábbi 500.000 Ft helyett. Így, aki továbbra is szeretné működtetni cégét, annak 3 millió Ft-ra meg kell emelnie a törzstőkéjét. A határidőt követően, ha bármilyen okból (változik a cég székhelye, tulajdonosi köre, ügyvezetőjének személye, fióktelephelyet létesít, vagy szüntet meg, változás áll be a tulajdonosok, ügyvezető személyi irataiban, stb) módosítják cégüket, abban az esetben a törzstőke növelését is be kell jegyeztetni. Tehát 2016. Március 15-ig a cégmódosítással egyidejűleg a törzstőkét is fel kell emelni 3 millió Ft-ra. Tehát érdemes most céget módosítani, még a 2014. március 15-ei határidő előtt.

Cégalapítás esetén 2014. március 15-ig van idejük 500.000 Ft-tal Kft-t alapítani. Ezt követően már csak 3 millió Ft-tal lehet.

 

2. Lehetőségek

A kötelező cégmódosítás kapcsán a következő lehetőségek állnak fenn:

     - Megemeli a törzstőkéjét 3 millió Ft-ra,

     - vagy más társasági formára vált (Bt., Kkt.),

     - vagy egyesül más céggel, cégekkel,

     - vagy megszünteti a céget.

Mindegyik lehetőség esetén bátran forduljon Hozzánk!

A törzstőke megemelése a következő eszözökkel történhet:

     - pénzbeli hozzájárulással (akár banki úton, akár a társaság pénztárába való befizetés útján)

     - apporttal (pl. ingatlan, nagy értékű ingó, szellemi alkotás, stb.)

     - új tag/tagok bevonásával

     - osztalékból, eredménytartalékba helyezett eredményből, szabad tőketartalékból

     - tagi kölcsönből (nem ajánlott a magas illetékfizetési kötelezettség miatt)

     - hitelből.

Az ügyvezetőnek kell nyilatkoznia a befizetésről. Tehát a módosításkor befizetésről szóló igazolás nem kell, azonban későbbi ellenőrzések kapcsán szükség lehet rá.

Az Önnek szóló legjobb megoldást szakértőnkkel közösen választhatja ki.3. A tőkeemelés feltételei

     - Társasági szerződés módosítása.

     - Taggyűlés összehívása.

     - Taggyűlési jegyzőkönyv elkészítése (Tartalma: határozat a cég továbbműködéséről, a törzstőke felemeléséről, a tagok törzsbetéteinek nagyságáról, összeállításából).

     - Az ügyvéd által ellenjegyzett módosított társasági szerződés, az erről szóló taggyűlési jegyzőkönyv, és a befizetésről szóló ügyvezetői nyilatkozat bejegyzési kérelem útján a cégbírósághoz való benyújtása.

 

4. Következmények

Ha a türelmi idő alatt nem emeli meg a törzstőkét, akkor törvényességi felügyeleti eljárás, bírság, és akár végleges törlés is előtérbe kerülhet. Bírság vagy a céget, vagy a rá okot adó tisztségviselőt sújtja, és összege akár 10 millió Ft is lehet.

Ha a türelmi idő alatt módosítja a cégét, és nem emeli a törzstőkét, akkor a cégbíróság módosítási kérelmét el fogja utasítani, és a cégnek döntenie kell, hogy miképpen folytatja tovább.

 

Kötelező cég módosítás segítség

 


 

Kötelező cégmódosítás egyszerűen

 

 

Először regisztráljon! Aztán egyszerűen csak rákattint a "Bejelentkezés" gombra, majd a saját felületén megkezdi a kötelező cégmódosításhoz tartozó folyamatokat. Első lépésben le kell tölteni az iratmintákat, majd azokat kinyomtatni. A kinyomtatott iratmintát értelemszerűen az ügyvezetőnek, székhelytulajdonosoknak és a cégtulajdonosoknak kell kitölteni, és ezeket hozza majd magával eredeti példányban az ügyvédtől kapott időpontra. A cég tulajdonában lévő társasági szerződést vagy alapítói okiratot szkennelje fel a saját felületén. Szükség esetén kérdezhet jogi adminisztrátorunktól. A sikeres feltöltés után értesítőt kap a befizetésről és időpontot az ügyvédhez a kötelező módosítás elvégzése érdekében. Elég az ügyvezetőnek megjelennie a kötelező cégmódosításon.

 

 

Kötelező cégmódosítás árak

 

Az országban a legkedvezőbben kínáljuk eCégbázis rendszerünk ezen szolgáltatását:

Cégmódosítási munkadíj: 

Jan. 13. - Febr. 02.: 19.990 Ft. + Áfa

Febr. 03. - Febr. 28.: 29.990 Ft. + Áfa

Márc. 01. - Márc. 15.: 39.990 Ft. + Áfa

Az állam felé fizetendő költségek:

Amennyiben az Új Ptk hatálybalépése miatt módosítja cégét, akkor ezt illetékmentesen megteheti (ez vonatkozik a közzétételi költségre is).

Ha viszont más adatot is módosít, akkor már kell fizetnie illetéket és közzétételi költséget.

Illeték: 15.000 Ft

Közzétételi költség: 3000 Ft

Jüb költség: 1670 Forint + ÁFA / fő (tulajdonosonként)

Tulajdoni lap lekérése: 1.000 Forint + ÁFA

* - az ügyvédi munkadíjat, a társasági szerződés elkészítését, a rendszerhasználati díjat és a pénzügyi tanácsadás díját mi álljuk.

 

 

Gykori kérdések a KFT törzstőkéjének kötelező módosításáról

 

       1.   Kinek kell megjelennie személyesen a kötelező cégmódosítás esetében az ügyvédnél?

Alapesetben elég az ügyvezetőnek megjelennie, amennyiben a társaságnak több ügyvezetője van, és az alapító okirat kötelezővé teszi mindkettőjük együttes aláírását, úgy mindkét ügyvezetőnek jelen kell lennie.

       2.   Mikor lesz ez a változás?

Az új Polgári Törvénykönyv 2014. március 15-én fog hatályba lépni. Ez azt jelenti, hogy március 14-én tud még utoljára lépni.

       3.   Mit kell változtatni pontosan?

A Kft-k kötelező tőkeminimumát a törvény 500.000 Ft-ról 3 millió forintra emeli.

       4.   Március 15-ig szereznem kell 2,5 millió Ft-ot?!

Nem feltétlen. Akkor állna fenn ez a helyzet, ha március 15-től szeretne Kft-t alapítani vagy módosítani.

       5.   Hallottam, hogy lesz türelmi idő a pénz befizetésére, erről mit tudnak?

Valóban. Amennyiben Kft-jét március 15-ét követően nem módosítja, akkor még két év áll rendelkezésére, hogy a három millió Ft-ot előteremtse. Azonban ha március 15-ét követően bármit módosít Kft-jével kapcsolatban úgy a törzstőkéjét is meg kell emelje 3 millió Ft-ra.

       6.   Csak Kft-k esetében változtat a törvény?

Nem, de ez a leghangsúlyosabb- anyagi vonatkozású- változás. A kkt-k és bt-k esetében 2015. március 15-ig lehet a cégét az új Ptk-hoz igazítania. A 2016. március 15-i határidő Kft-k, Rt-k, alapítványok és egyesületek esetében fog fennállni.

        7.   Nincs ennyi pénzem!!! Akkor meg kell szüntessem a Kft-met?

Egyáltalán nem. Egyrészről a jelenleg hatályos törvény és az új törvény is lehetőséget ad arra, hogy nem pénzbeli hozzájárulással gyarapítsák a társaság törzstőkéjét (ún. apporttal). Ez lehet valamilyen jog, követelés, kölcsön, vagy szellemi tulajdon.

Ha ilyen nincs lehetőség lesz a társasági formaváltásra, azaz, hogy Kft-ből betéti társasággá vagy közkereseti társasággá alakuljon át cége.

        8.   De én meg akarom szüntetni a Kft-met.

Ebben az esetben is tudunk Önnek segíteni. Amennyiben Kft-jének nincs tartozása- azaz fizetőképes, úgy sor kerülhet a cég végelszámolására. Ez egy hosszabb és drágább folyamat, de innentől már nem kell foglalkoznia a törvényi változásokkal. Ha vannak a társaságával szemben ki nem elégített követelések- akkor a céget fel kell számolni.

Bármilyen felmerülő kérdése van, ne habozzon, forduljon hozzánk bátran! Jogász munkatársaink munkaidőben folyamatosan állnak rendelkezésére telefonon, e-mailen (info@ecegbazis.com), online chat programunkon keresztül, vagy telefonon (06-70-671-0014).

 

 

Kötelező cégmódosítás törvényi hivatkozások

Kft. törzstőke minimum 3 millió: 3:161§ (4) bek.- 2013. évi V. törvény
 
Azon jogi személyek akiknek a nyilvántartásba vételi eljárása a Ptk. hatálybalépésekor folyamatban van a 2014.márc 14-én alkalmazandó jsz.oknak kell megfelelni.- 2013.évi CLXXVII. tv.- új Ptk-val kapcsolatos átmeneti és felhatalmaó rendelkezések 9.§ (1) bek.
 
A Ptk hatálybalépést követő első létesítő okirat módosításkor kötelesek harmonizálni a jogi személyek az új Ptk-val 9.§ (2)
 

Ha addig nincs módosítás akkor 2015.márc.15-től kell új Ptk-t alkalmazniuk 9.§ (3)

eCégbázis © 2012-2013 - Minden jog fenntartva - Whole World Consulting Kft. Budapest