Felhasználási feltételek

Az Ecégbázis weboldalt (www.ecegbazis.hu, a továbbiakban: Weboldal) a Sema Assistance Kft. (1144 Budapest, Ond Vezér Park 2-4., a továbbiakban: Üzemeltető) működteti.

A Weboldal használatával Ön az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja. Munkatársaink szívesen adnak felvilágosítást az alábbiakban leírt fogalmak jobb megértéséhez.

I. Az oldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes, amelyet az adatvédelmi szabályzat rögzít.

II. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

III. A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi alkotása.

Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (például cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

IV. A Weboldal tartalma semmilyen esetben sem minősül hitelközvetítésnek vagy jogi tanácsadásnak, azt az Üzemeltető csupán tájékoztató jelleggel helyezi el.

V. A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését Üzemeltető kizárja.

VI. A Weboldalon található külső hivatkozások  követésével letöltött tartalom nem áll az Üzemeltető befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket az Üzemeltető törli vagy módosítja.

VII.  A regisztráció és/vagy előmínősítő lap kitöltésekor megismert adatokat, tényeket leírások üzleti titokként kezeljük. Azokat, amennyiben szerződéses jogviszony keletkezik a felhasználó és az Üzemeltető között, úgy a megkötött szerződés rendezi, egyéb esetben a titoktartás terhe mellett törlődnek.

VIII. Az Üzemeltető fenntartja a jogot felhasználók kitiltására, a regisztráció előzetes értesítés és indokolás nélküli megszüntetésére.

 

eCégbázis © 2012-2013 - Minden jog fenntartva - Whole World Consulting Kft. Budapest