Speciális cégmódosítás: átalakulás non-profit jellegre, közhasznúság felvétele

Ha valaki nem nyereségre törekvő, üzleti vállalkozást szeretne folytatni, hanem tevékenységét non-profit módon végezné, két lehetőséggel bír.

...Tovább

Jegyzett tőke változása, azaz jegyzett tőke emelése, jegyzett tőke csökkentése

Az alapító/létesítő okirat változásának egyik esete az, amikor a jegyzett tőke összegét változtatjuk meg. Ezt is be kell jelenteni a cégbíróságnak.

...Tovább

Jogviszonyok változása, új jogi kikötések pl. osztalékelőleg lehetősége - cégmódosítás

Ezek a változások a fentieknél a társaság szempontjából komolyabb relevanciával bíró változások. A tagok egymás közti viszonyát, egymással szemben fennálló jogain illetve kötelezettségein módosíthat.

...Tovább

Egyéb adatváltozás is cégmódosítás: lakcím változás stb. - cégmódosítás

Egyéb adataink is lehetnek cégmódosítás tárgyai. 

...Tovább

Cégnév változás - cégmódosítás

A cégalapítással kapcsolatos előírások vonatkoznak a cég nevének megváltoztatására is. Ez generálklauzula, azaz általános szabály.

...Tovább

Székhely, telephely, fióktelep változás, új felvétele - cégmódosítás

Amennyiben cége székhelyét szeretné megváltoztatni, köteles azt 30 napon belül –jogi képviselője útján- bejelenteni a cégbíróságnak. A székhely használatot ilyenkor mindig igazolnia kell, ezt a cégmódosítást ellenjegyző ügyvéd kérni fogja Öntől. 

...Tovább

Ügyvezető változás, megbízás meghosszabbítása - cégmódosítás

...Tovább

Cégnév választása - mi legyen a cég neve?

A cégnév több részből áll. Áll vezérszóból, profilból (ez opcionális) és cégformából. 

...Tovább

Ki képviseli a céget, azaz ki írhat alá a cég nevében? Cégjegyzés.

A cégjegyzési joggal bíró személy jogosult a cég nevében történő aláírásra. A képviseleti minőségből fakad, a cégjegyzés maga a képviselő által tett írásbeli nyilatkozat a társaság nevében.

...Tovább

Ki fog személyesen közreműködni a kft-ben, ki lesz az ügyvezető?

Kft alapításkor ki kell jelöli legalább egy ügyvezető igazgatót, aki harmadik személyekkel szemben képviselni fogja a céget, jegyzi azt, illetve különböző jogügyleteket is ellát. Neki kell megtennie a bevallásokat az adóhatóság felé ( vagy könyvelőjének, de a felelősség az övé)...

...Tovább
eCégbázis © 2012-2013 - Minden jog fenntartva - Whole World Consulting Kft. Budapest