Jegyzett tőke változása, azaz jegyzett tőke emelése, jegyzett tőke csökkentése

Az alapító/létesítő okirat változásának egyik esete az, amikor a jegyzett tőke összegét változtatjuk meg. Ezt is be kell jelenteni a cégbíróságnak.

A társaság a jegyzett tőke emelésről egyszerű szótöbbséggel határozhat (ellentétben az általános szabályokkal). Tőkénkent megemelhetjük pénzbeli hozzájárulásokkal vagy nem pénzbeli hozzájárulásokkal is, azaz apporttal ( vagy törzstőkén felüli vagyon terhér3e, de utóbbi esetben számviteli átcsoportosításról beszélünk, valójában a társaság rendelkezésére álló eszközállomány nem nő).

Jegyzett tőkénket nemcsak a társaságban már részt vevő tagokon keresztül, hanem újak bevonásával is növelhetjük. Az új tagoknak nyilatkozniuk kel, hogy az általuk vállalt hozzájárulásokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Mindenki törzsbetétjének arányában köteles részt venni a társaság jegyzett tőkéjének emelésében, kivéve ha a társasági szerződés vagy a taggyűlés másként nem határoz. Ügyelni kell arra, hogy a plusz törzsbetétek bevonása után keletkezett törzstőke összege osztható legyen 10 ezerrel. A jegyzett tőke változásának bejegyzése az általános illetéknél drágább, összege 40 ezer Ft.

A jegyzett tőkét nem csak emelni, hanem leszállítani, csökkenteni is lehet. Történhet jogszabályi előírás miatt, de alapulhat önkéntes elhatározáson is. A leszállítást kiváltó ok bekövetkeztétől számított 30 napon belül kell a jegyzett tőkénket csökkentenünk. A cég vezetőjének ezt a tényt kétszer is le kell közöltesse a Cégközlönyben. Ez azért van így, hogy a hitelezők is feltétlen értesülhessenek. Ha nincsenek hitelezők, ez akkor is kötelező szabály. Ha vannak, akkor még pluszban külön értesítőt is kell küldeni számukra.

A jegyzett tőke leszállítása lassú cégmódosítási jogügylet. Már az első cégmódosítás közlönyben való megjelenése is heteket vehet igénybe, a másodikat pedig csak az első megjelenésétől számított 30 napon belül kötelesek megjelentetni. A le nem járt követeléseket a két közzététel időpontja között is érvényesíthetik hitelezők. A közzétételek díja 30e Ft (2x15) illetve 40 ezer Ft eljárási illetéket is fizetnünk kell. A jegyzett tőke leszállítást számviteli okmányainkban a végzés napjától kezdődően kell átvezetnünk, nem visszamenőlegesen.

eCégbázis © 2012-2013 - Minden jog fenntartva - Whole World Consulting Kft. Budapest