Székhely, telephely, fióktelep változás, új felvétele - cégmódosítás

Amennyiben cége székhelyét szeretné megváltoztatni, köteles azt 30 napon belül –jogi képviselője útján- bejelenteni a cégbíróságnak. A székhely használatot ilyenkor mindig igazolnia kell, ezt a cégmódosítást ellenjegyző ügyvéd kérni fogja Öntől. 

Az ügyvéd ezek után lekéri az új székhely friss tulajdoni lapját, hiteles elektronikus változatban. Ezen felül pedig közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolnunk azt, hogy a székhelyhasználatra a cég jogosult (ez lehet bérleti szerződés, vagy „sima” nyilatkozat a székhelyhasználat jogszerűségéről). Egy okirat, akkor számít teljes bizonyító erővel bírónak, ha a felek aláírásakor két tanú jelen van, és azonosítható módon ők is ellátják kézjegyükkel a megállapodást. Ha haszonélvezettel terhelt ingatlanról van szó, a haszonélvez hozzájárulására is szükségünk lesz.

Ugyanez az eljárás abban az esetben is, ha telephely, fióktelep bejegyeztetése, változásbejegyzése történik. Fontos előírás, hogy pontosan meg kell jelölni a helyeket, tehát –ha van- emelet, ajtószám, nem elhagyható. Cégtábla elhelyezése, székhelyünkön kötelező. Ha megyeszékhelyet is változtat a cég, akkor a két érintett cégbíróság határoz a bejegyzésről. Az első az áttételről, a másik pedig a változás(ok) elfogadásáról. Az eljárás több hetet is igénybe vehet, így készüljünk. Amennyiben elutasító döntés születik, lehetőségünk van fellebezni.

eCégbázis © 2012-2013 - Minden jog fenntartva - Whole World Consulting Kft. Budapest