Jelenlegi hitel pályázatok


                  

 

Már működő cégek, de újonnan induló vállalkozások is igénybe tudják venni, ha rendelkeznek megfelelő fedezettel.

Ezek a hitelek valós pénzkihelyezetést jelentenek, így azt mondani, hogy mindenki kap hitelt, nem lehet. De, aki valós projektet kíván megvalósítani és fedezetet tud a hitel mögé biztosítani, az meg tudja találni a neki való lehetőséget, mi pedig segítünk abban, hogy valóban meg is kapja a szükséges összeget.

 

Beruházási hitel pályázat

A szerződő fél: Devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, amely a 800/2008/EK rendelet szerint mikro- és kisvállalkozásnak minősül:

- Az utolsó lezárt gazdasági év árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 M EUR,

- alkalmazottainak száma kevesebb 50 főnél;

- cégjogi szempontból ellenőrizhető, költségvetéssel való kapcsolata rendezett;

- nem folyik ellene csőd- vagy felszámolási eljárás;

- nincs lejárt adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása;

- nincs lejárt banki tartozása.

 

Finanszírozható projektek:

- Gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzése és egyéb beruházások finanszírozása;

- meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése;

- gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez, vagy beruházáshoz kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is

- beruházási és beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközhitel együttes folyósítása esetén az adott projekten belül a forgóeszközhitel aránya nem haladhatja meg a teljes folyósított hitelösszeg 30%-át

 

Hitelösszeg:                                                       1.000.000,- Ft – 50.000.000,- Ft

Az Új Széchenyi Hitel ügyleti kamata:                            5-9 %

(A kamat annuitásos módszerrel kerül kiszámításra)

Futamidő:                                                                  Maximum 10 év

Önerő: A projekt teljes megvalósítási költségének legalább 10%-a, melynek meglétét legkésőbb a folyósításig igazolni szükséges.

A tőketörlesztés megkezdésének türelmi ideje:               Maximum 24 hónap

Biztosíték: A Fedezetértékelési Szabályzat alapján megállapított hitelbiztosítéki értéknek el kell érnie a hitel tőkeösszegének és a teljes futamidőre számított ügyleti kamatnak a  100%-át.

A hiteligénylő költségei:

A hitelképesség vizsgálati díj, amely kizárólag pozitív hitelbírálat esetén fizetendő meg, mértéke 50.000,- Ft,esedékessége a szerződéskötés napja.

Valamint az ügylet lebonyolításához szükséges közjegyzői, ügyvédi és esetlegesen felmerülő földhivatali és értékbecsléssel kapcsolatos díjak.

Fedezetre vonatkozó elvárások

A hitel végső kondíciói az ügyfél által nyújtott fedezet függvényében kerülnek meghatározásra.

Elsődleges fedezetek:

- Ingatlanon alapított első ranghelyű önálló zálogjog

- Bankgarancia

- Óvadék

Másodlagos (kiegészítő) fedezetek:

- Ingóságon alapított jelzálogjog

- Ingatlanon alapított nem első ranghelyű önálló zálogjog

Készfizető kezesség: A hitel mellé vállalt készfizető kezesség a hitel kondícióinak pozitív változását eredményezheti.

A hitel kb. 1 hónap alatt lebonyolítható (beadástól számítva)

 

Pályázatok feltöltés alatt!

 

eCégbázis © 2012-2013 - Minden jog fenntartva - Whole World Consulting Kft. Budapest

 

Pályázatok, pályázati feltételek vizsgálata, és pályázat alkalmassági cégvizsgálatok. Pályázat igénylésére először egy pályázati előszűrőt alkalmazunk, majd annak kitöltése után pályázati konzulens szakemberünk miután megvizsgálta, hogy alkalmas lehet a cége pályázatre, felkeresi önt. Pályázati projektet beszélnek meg, és hogy milyen pályázati kritériumokat tunak megoldani. Céges pályázat illetve cég pályázazi lehetőségek folyamatonam a weboldal pályázatok cégeknek részében található